WAARDEN EN NORMEN – OOK EN VOORAL IN RUGBY

Respect

Al vanaf de rugbyschool leren de jonge spelers respect te ontwikkelen voor alle mensen met wie ze te maken krijgen bij het beoefenen van hun sport. De leeftijden (in de rugbyschool tussen 6 en 11) liggen soms erg uiteen. Toch vindt elke speler met zijn specifiek talent zijn plaats in het team, en leert hij troeven uit te spelen en zwaktes aan te vullen door het talent van een ander.

Respect voor de trainer komt niet alleen omdat hij het verdient, maar ook en doodgewoon omdat hij de trainer en coach is. Zijn gezag wordt niet in twijfel getrokken, en dit zorgt net voor een toffe, relaxte sfeer waarin de grenzen en regels door iedereen gekend en gewaardeerd worden.

Ook respect voor de tegenstander is belangrijk, en dit uit zich in enkele rituelen die typisch zijn voor rugby, zoals het vormen van een erehaag. Respect uit zich ook bij de supporters van beide teams: die mengen zich onder elkaar en moedigen elk hun team aan op een positieve manier. Fluitconcerten en schreeuwtirades aan het adres van de tegenstander en scheidsrechter zijn onaanvaardbaar.

Vriendschap

Teamspel is essentieel in rugby, waarin de spelregels vereisen dat er intensief als team wordt opgetreden. Dat er op jonge leeftijd hechte vriendschappen ontstaan, ook al kenden de jongens en meisjes elkaar vooraf nog niet, ligt misschien aan het feit dat competitie nog niet zo belangrijk is, en er van rivaliteit nog geen sprake kan zijn. Dit onderlinge vertrouwen, ook naar de trainer toe, zorgt voor een prima basis om later wel aan competitie te gaan doen.

Fair play

Fair play en integriteit zijn ‘key’ in het rugby, en dit op en naast het veld. De spelregels zijn uitermate streng wat betreft het gebruik van geweld – je mag een tegenstander bijvoorbeeld nooit bij de nek of het hoofd vastnemen, het gebruik van doping wordt helemaal niet gedoogd, en de beslissingen van de scheidsrechter staan 100% buiten kijf – tegenspraak zorgt voor een onmiddellijke sanctie.

Persoonlijke ontwikkeling

Bovenal onderscheidt rugby zich van andere sporten omdat het karakter en discipline vereist, waarin ego’s ondergeschikt zijn aan de waarden van het teamspel en het respecteren van regels. Spelers leren van elkaar (peer evaluation), ze leren van de meer ervaren spelers door regelmatig contact, en ze leren elkaar bovenal te vertrouwen en aan te moedigen. Deze elementen dragen absoluut bij tot de persoonlijke ontwikkeling in het algemeen en een aantal vaardigheden en attitudes waar je de rest van je leven baat bij hebt.