Hulp bij het invullen van de ongevalsaangifte.

Om te starten, print je het volgende document af: document ongevalsaangifte

Het eerste deel van het document (punt 1: inlichtingen omtrent uw club en/of federatie) laat je invullen door iemand van de club. Dat kan bijvoorbeeld je teammanager of een bestuurslid zijn. Deze persoon zal het document onderaan ook ondertekenen als clubverantwoordelijke. Vanaf punt 2 kan je het document zelf invullen.

1) INLICHTINGEN OMTRENT UW CLUB EN/OF UW FEDERATIE

In te vullen door een clubverantwoordelijke

Rugby Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 20
2600 Berchem

Juiste benaming van de verzekerde club:
Brugsche Rugbyclub vzw

Beoefende activiteit:
Rugby

Naam en adres clubverantwoordelijke:
Mestdagh Jens
Adres: Wilgenroosstraat 10, 8200 Sint-Andries
E-mail: secretaris@brugscherugbyclub.be
GSM: 0499 29 16 46

2) INLICHTINGEN OMTRENT HET SLACHTOFFER

Vul hier je eigen gegevens in.

3) INLICHTINGEN OMTRENT HET ONGEVAL

Datum, plaats, uur en beschrijving invullen.

4) GETUIGENISSEN

Vul in indien van toepassing.

5) GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AANSPRAKELIJKHEID

Vul in.

6) VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS

Vul in of breng een kleefbriefje van je mutualiteit aan. Volg voor de rest gewoon de instructies maar vergeet vooral niet onderaan je handtekening te plaatsen.

7) GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT

Deze pagina volledig door de arts laten invullen en onderaan laten ondertekenen.

NADIEN:

Als het aangifteformulier volledig is ingevuld, geef je het af aan een verantwoordelijke of bestuurslid. Jeugdspelers kunnen hun formulier op training afgeven aan de coach/trainer of ander bestuurslid. Daarna zorgt de club ervoor dat het formulier bij Arena terecht komt waarna Arena je een dossiernummer zal toesturen en je zal informeren over het verdere verloop van de te volgen procedure (opsturen doktersbriefjes, bonnetjes apotheker, enz.).

Indien dit alles nog niet duidelijk mocht zijn kan je steeds meer informatie vragen via secretaris@brugscherugbyclub.be.

OPGELET:

Brillen en contactlenzen zijn niet verzekerd. Wel krijgen de slachtoffers de kosten terug tot 150% van de RIZIV tarieven (ipv 100%) met een max van €500 en kosten die niet door het RIZIV erkend worden (zoals braces e.d.) worden ook vergoed tot max. €620/schadegeval.

Een dossier blijft 2 jaar openstaan tenzij een slachtoffer een attest van genezing opstuurt. Dan wordt het dossier afgesloten. Als blijkt dat er terug een kwetsuur is, met als oorzaak het eerste ongeval, kan dit in sommige gevallen opnieuw worden geopend.